Copyright | Image right | Trademark right

De informatie op deze site is onderhevig aan auteurs-, beeld en merkrecht.

Kopierecht:

 • Alle teksten op deze site zijn eigendom van Wilcovak bv. Het is niet toegestaan deze zonder schriftelijke voorafgaande toestemming te kopiëren, op te slaan op schijf, of te printen.
 •   Leveranciers, producenten en gebruikers van andere producten verzoeken wij met klem zelf eigen teksten te schrijven en geen zinnen of zinsneden van deze website te kopiëren en te gebruiken op internetsites, of internetfora.

Wilt u tekst gebruiken omdat u Diasec® leverancier bent? Informeert u dan naar de mogelijkheden.

Beeldrecht:

 • Alle foto’s op de site zijn eigendom van Wilcovak bv en haar referenten. Het is niet toegestaan deze zonder schriftelijke voorafgaande toestemming te kopiëren, op te slaan op schijf, te printen en te verspreiden.

Merkrecht:

 • VDP Digital Imaging is een dochteronderneming van Wilcovak. Hierin leveren wij supplies voor printende kunstenaars, fotografen en fotolabs.
 • Diasec Support bv is een zuster onderneming van Wilcovak. Dit is het training center voor Diasec®.
 • Diasec® is een gedeponeerd handelsmerk van Diasec-Sovilla S.A. in Zwitserland. Wilcovak bv heeft het exclusieve recht dit handelsmerk in Nederland te gebruiken.
 • Epson® is een gedeponeerd handelsmerk van EPSON Europe bv in Amsterdam. Wilcovak bv heeft als EPSON Authorized Reseller het recht dit handelsmerk in Nederland te gebruiken.
 • Canson Infinity® is een gedeponeerd handelsmerk van Canson SAS in Frankrijk. Wilcovak bv heeft als exclusive NL importeur het recht dit handelsmerk in Nederland te gebruiken.
 • Digigraphie® is een gedeponeerd handelsmerk van EPSON. Omdat Wilcovak voldoet aan deze printnorm heeft Wilcovak het recht dit handelsmerk te gebruiken.
 • Chromaluxe® is een gedeponeerd handelsmerk van Universal Woods Inc. in Amerika. Als leverancier van dit product heeft Wilcovak het recht dit handelsmerk in Nederland te gebruiken.
 • TruLifeTM en Museumglass® zijn handels en merknamen van  Tru Vue, Inc. in Amerika. Als leverancier van dit product heeft Wilcovak het recht dit handelsmerk in Nederland te gebruiken.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wilcovak bv mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, digitale gegevensdragers of welke andere wijze ook.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie op deze site.

© 2022 Wilcovak